Nice pilot Era One FM 2-kanałowy, 868.46MHz

Sterowanie radiowe z kodem dynamicznie zmiennym z modulacją FM o częstotliwości 868.46 MHz. Dzięki tej modulacji owy-akise13,337625.html">piloty są mniej podatne na zakłócenia takie jak zła pogoda, inne urządzenia radiowe, linie energetyczne, przeszkody itp. Pilot owy-voltcraft-k202-z-rejestratorem-danych-2-kanalowy,130936.html">2-kanałowy, 868.46 MHz.