Nice pilot Era One FM 4-kanałowy, 868.46MHz

Sterowanie radiowe z kodem dynamicznie zmiennym z modulacją FM o częstotliwości 868.46 MHz. Dzięki tej modulacji owy-akise13,337625.html">piloty są mniej podatne na zakłócenia takie jak zła pogoda, inne urządzenia radiowe, linie energetyczne, przeszkody itp. Pilot owy-rejestrator-4-kanalowy-hybrydowy-audio-video-easycam-full-hd-dysk-1tb-mysz-pilot,96677.html">4-kanałowy, 868.46 MHz.