Nice radioodbiornik wewnętrzny OXIFM, 4-kanałowy, 868.46MHz

Pamięć 1024 pilotów