Nice radioodbiornik wewnętrzny OXITFM, 4-kanałowy, 868.46MHz, z transmisją

Pamięć 1024 pilotów, z transmisją